Hüseyin Avni | Rıhle Dergisi Soruşturma Cevapları - 3.Sual

Makale Dizini

Üçüncü Suâl

Moda Olgusunu Gayr-i Müslimlere Benzeme Noktasında Değerlendirir misiniz?

Cevâb:

Moda”nın birçok yanları vardır; onlar göz önünde bulundurularak bir ta'rîf ve îzahı yapılabilir. Denilebilir kimoda, zararsız, hattâ çoğu zaman zararlı olan fakat ihtiyâc olmayan maddeleri ve hususları bir çeşit reklâm ile ihtiyâc hâline sokan liberal tüketim ekonomisindeki pragmatiklik gaddarlığıile teşebbüh sevdasının kesiştiği noktada vücûd bulan bir hastalıktır.

Bu hastalık, şu anda -kimilerince- matlûb, makbûl ve merğûb bir şeydir düşüncesiyle başkalarına özenerek lâzım olmayan bir şeyin belli bir kesim tarafından iltizamı, kendine lâzım hâle getirilmesi demektir, diye de ta'rîf edilebilir. Çerçevesi bu şekilde çizilebilecek olan modada birilerine teşebbüh unsuru elbette bir hayli mevcûddur.

Bu, kâfirlere, fasıklara veya zalimlere teşebbüh ile de tetiklenmiş ve başlatılmış olabilir. Hiçbir şekilde ihtiyâç olmayan, hatta açık ve kesin bir biçimde zararlı olan madde ve unsurların hayâtî ihtiyâc kılıfına büründürülmesi ve bunun miktarı ve ivmesi gittikçe artırılan bir pompalamayla sürekli canlı tutulması ve artırılmasının birçok yolunun içinde en mühiminin moda, bunu tezgâhlayanların da daha çok kâfirlerolduğu söylenebilir. O bakımdan kâfirlere teşebbüh virüsü ile moda marazı arasındaki sıkı bir alâkadan elbette söz edilebilir.

Müsbet şahsiyyetlerin eritilip tüketilmesinde her çeşit menfî teşebbühün büyük bir te'sîrinin bulunduğu açıktır. Bu böyle olunca, şahsiyyetsizliğin merkezine oturtulan modayı harekete geçiren unsurların içinde kâfirlere teşebbühün çok mühim bir yer tuttuğu kolayca anlaşılabilir ve görülebilir.

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top